Welkom op de website van Vrijeschool de Toermalijn

Via deze site willen we u kennis laten maken met het onderwijs op onze school. In onze visie beschrijven we hoe we het onderwijs op de Toermalijn de komende jaren willen vormgeven.

Vrijeschool de Toermalijn wil een school zijn voor modern vrije schoolonderwijs. Ons onderwijs is geïnspireerd op het pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner. We streven naar een goede balans tussen het werken en leren met het hoofd (kennis, begrip, reflectie), het hart (beleving, enthousiasme, passie) en de handen (willen, toepassen, oefenen, doen). Algemene kennis kunt u o.a. vinden op de site voor Vrijescholen: www.kiezenvoordevrijeschool.nl
Meer over de Toermalijn

Ik zie rond in de wereld,
waarin de zon haar licht zendt,
waarin de sterren fonkelen,
waarin de stenen rusten,
de planten levend groeien,
de dieren voelend leven,
waarin de mens bezield
de geest een woning geeft;

Ik zie diep in de ziel,
die binnen in mij leeft,
De Godesgeest, hij weeft
in zon- en zielenlicht,
in wereldruimten buiten,
in zielendiepten binnen.—

Tot u, o Godesgeest,
wil ik mij vragend wenden,
dat in mij kracht en zegen,
voor leren en voor arbeid,
tot wasdom mogen komen.

Rudolf Steiner
Ik zie rond in de wereld

Ons onderwijs is geïnspireerd op het
pedagogisch gedachtegoed van Rudolf Steiner.

Vrijeschool De Toermalijn - Julianastraat 22 - 7941 JC Meppel - tel: 0522 253343